ANN afbeelding

Op 4 maart 2017 is een landelijk netwerk opgericht door een groep betrokken organisaties die als basis werken vanuit en geïnspireerd worden door de Individualpsychologie van Alfred Adler (1870-1937). 

Doelstelling. 

De doelstelling van het ANN is mensen kennis te laten nemen van de waarde van Adlers Psychologie voor persoonlijke groei, relaties, de opvoeding, het onderwijs, het werk en de sociale contacten.  

Netwerk. 

Het netwerk bestaat uit verschillende participanten – organisaties of individuen – die actief zijn op het gebied van de psychologie van Adler.   

Wat biedt ANN. 

De participanten van ANN organiseren activiteiten die gaan van lokale intervisie en supervisie, scholings- en bijscholingsbijeenkomsten, tot regionale werkgroepen met verschillende doelen en landelijke ontmoetings- en inspiratiedagen. Ook worden workshops, trainingen en lezingen aangeboden. 

Coördinatiegroep. 

Vanuit de participerende organisaties is een coördinatiegroep samengesteld. Deze groep heeft als taak :

o   Netwerk overleg voorbereiden en plannen

o   De website up to date houden

o   Nieuwsbrieven verspreiden

o   Het faciliteren van netwerkactiviteiten voor en door participanten en geïnteresseerden 

De coördinatiegroep bestaat uit:

Willy Hoekstra (webmaster), Jan Oostijen en Pauline Hofstra.  

Deelname aan ANN 

Ook u kunt participant van ANN worden als u werkt en geïnspireerd wordt door het gedachtegoed van de Individualpsychologie. 

Meer weten? 

Neem gerust contact op met een van de leden van de coördinatiegroep of ANN deelnemers.