Literatuurlijst

Literatuurlijst

Abramson, Z. (2014) Learning Couples. ASIIP

Adler, A. (1937). Levensproblemen. Utrecht: Bijleveld.

Adler, A. (1973). Individualpsychologie in der Schule. Franfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Adler, A. (1976). Kindererziehung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Adler, A. (1998). Social Interest. Oxford: One World publication.

Adler, A. (2011). De zin van het leven. Hattem: BoeveBoeken.

Albert, L. (1989). A teacher’s Guide to Cooperative Discipline. Minnesota: AGS.

(sd). Anders omgaan met kinderen. Utrecht: APS.

Ansbacher, H. A. (1982). Alfred Adlers Individual Psychologie. München.

Ansbacher, H. L. (1981). The Individual psychology of Alfred Adler. New York.

Belmans, H. (1976). Adlers Individualpsychologie en haar impact op opvoeding en opvoedkunde. Universiteit Leuven.

Bettner, B. &. Hoekstra, W.(2010). De “Creatieve Kracht”, hoe kinderen hun persoonlijkheid creëren. Broek op Langedijk: Gigaboek.

Bij de Vaate, J. (2004). Psychologie voor het dagelijkse leven. Amsterdam: SWP.

Bleideck, U. (1985). Individualpsychologie, Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen. Belin.

Blumenthal, E. (2012). Op weg naar innerlijke vrijheid. (v. M. Boxtel, Vert.) Hattem: BoeveBoeken.

Bredeé, J. (1934). Alfred Adlers Individualpsychologie. Rotterdam.

Bron, P. &. (1991). Kind en basisvorming.

Christensen, O. &. (1983). A Family Counselingdlerian . Minneapolis.

Dinkmeyer, &. D. (1963). Encouraging children to learn. New York.

Dinkmeyer, D. D. (1973). Ermutigung als Lernhilfe. Stuttgart: Klett Verlag.

Dreikurs, R. &. (1982). Maintaining Sanity in the classroom. New York.

Dreikurs, R. (1967). Psychologie im Klassenzimmer. (E. Blumenthal, Vert.) Stuttgart: Klett Verlag.

Dreikurs, R. (1968). Psychology in the classroom. New York.

Dreikurs, R. (1971). Social equality. Chicago.

Dreikurs, R. (1974). Child guidance and education. Chicago: Alfred Adler Institute.

Dreikurs, R. (1981). Grundbegriffe der Individualpsychologie. Stuttgart: Klett Verlag.

Dreikurs, R. (1990). Selbstbewusst. Horizonte Verlag.

Dreikurs, r. (1995). Happy Children. Melbourne.

Dreikurs, R. (1998). Kinderen dagen ons uit. Amsterdam: Ooievaar.

Dreikurs, R. B. (1976). Ouders en kinderen: vrienden of vijanden? Amsterdam: Contact.

Dreikurs, R. G. (1987). Lehrer und Schüler lösen Disziplnprobleme. Weinheim und Basel.

Dreikurs-Ferguson, E. (2013). De Theorie van Adler, Inleiding in de individualpsychologie. (T. Joosten, Vert.) Hattem: BoeveBoeken.

Een Adleriaans experiment in Friesland. (1984, maart 15). NRC.

Feringa, L. &. (1983). Groepscounseling voor kinderen. Baarn: PM Reeks.

Geen straf en geen beloning. (1985, maart 15). NRC.

Hellinga, G. (1979). De psychologie van Adler en de hedendaagse psychotherapie. Amsterdam: Boom.

Hendriks, Z. &. (1988). Gedragsproblemen op de basisschool. Nijmegen.

Hoekstra, W. (2013). Help…..alle kinderen doen mee. Broek op Langedijk: Gigaboek.

Joosten, T. (1992, Oktober). Didactisch handelen in een pedgogische relatie. Basisschool Mangement.

Joosten, T. (1993, maart). Ieder kind wil erbij horen. Trends nr 5.

Joosten, T. J. (2010). Macht in opvoeding. Year Book .

Letschert- Grabbe, B. (2008). Dennis de schrik van de school. Assen: Van Gorcum.

Lew, A. &. (2000). A Parent’s Guide to Understanding and motivating Children. Newton Centre: Connexions Press.

Lew, A. &. (2008). responsibility in the Classroom. Newton Centre: Connexions Press.

Miedema, P. (2001). Orde houden met verstand. Leeuwarden: Eduforce.

Miedema, P. (2001). Orde houden zonder tranen. Leeuwarden: Eduforce.

Miedema, P. (sd). De Klassenvergadering. Leeuwarden: Eduforce.

Nelson, J. (1993). Positive discipline in the classroom. Rocklin.

(sd). Omgaan met kinderen. Utrecht: APS.

Onderwijs is pas effectief, als het ook affectief is. (1992, april). Uitleg.

Painter, G. &. (1986). Praktisch ouderschap. Rotterdam: AD Donker.

Powers., W. (1984). Vertrauen und Verantwortung zwischen Kindern und Erwachsenen. München: Basel.

Pratt, A. &. (sd). How Corsini four R schools work . Columbus.

Pratt, A. (1986). Questions and answers about Corsini four R schools . Columbus.

Ronge, J. (1952). De Individualpsychologie van Alfred Adler. Psychoanalyse en spiritualistische opvatting van de mens. Utrecht, Nederland.

Ronge, P. (1948). Hoe voed ik mijn kind op. Utrecht: Bijleveld.

Ronge, P. (1948). Individual-psychologie. Utrecht: Bijleveld.

Ronge, P. (1950). De zin van het leven. Utrecht: Bijleveld.

Schäfer, A. (2009). Honey,I wrecked the kids. Ontario: john Wiley &Sons Canada ,Ltd.

Schäfer, A. (2011). Ain’t misbehavin’. Ontario: john Wiley &Sons Canada, Ltd.

Schilfgaarde, v. P. (1949). Mensenkennis. Utrecht: Bijleveld.

Schoenaker, T. (2005). Moed doet goed. Assen: Anode.

Schoenaker, T. (2005). Waar wacht je nog op? Assen: Anode.

Schoenaker, T. (2010). Loslaten, dan kan het leven doorgaan. Assen: Anode.

Schoenaker, T. (2011). Blijf jezelf en verander je leven. Hattem: BoeveBoeken.

Schoenaker, T. (2011). Het leven zelf vorm geven. Hattem: BoeveBoeken.

Schoenaker, T. (2012). De Creatieve Partnerschap. Hattem: BoeveBoeken.

Schoenaker, T. J. (2005). Kinderen opvoeden en de vrede in het huis houden. Assen: Anode.

Schoenaker, T. M. (2009). Succes op school. Kampen: Ten Have.

Schulman, B. (1973). Contributions to Individual psychology. Chicago.

Soudijk, S. (1988, januari). Hoe zat het ook alweer met de theorie van Alfrd adler? Psychologie.

Terner, .. P. (1978). The courage to be imperfect. New York.

Vanpoucke, E. (1986, september). Opvoedend onderwijs naar individualpsychologische inspiratie.

Watzema, &. P. (1979/1980). Het omgaan met kinderen. De wereld van het jonge kind.

Wytgaarder school een witte raaf in vernieuwingsland. (1983, juni 10). Leeuwarder Courant.